برچسب: بنده مومن
نگاه تحقیرآمیز به مؤمنین ممنوع!
25 آبان 1395
بدون دیدگاه

نگاه تحقیرآمیز به مؤمنین ممنوع!

نگاه تحقیرآمیز به مؤمنین ممنوع!   دچار می‌شوند قهراً از ذکر خدا غافل شده و از عبادت پروردگار لذت نمی‌برند، یعنى در عبادت حضور قلب ندارند و با اکراه و بی‌میلی با آن روبرو می‌شوند. هرزه‌گویی یکى از محرّمات (که از عوامل غیبت هم به شمار می‌رود) مسخره کردن و استهزاء است و شک نیست…..