برچسب: بلغارستان
کریدور جدید 
خلیج فارس- دریای سیاه

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کریدور جدید 
خلیج فارس- دریای سیاه


کریدور جدید 
خلیج فارس- دریای سیاه اختلافات بر سر سیاستهای ترانزیتی، نا امنی ایجاد شده از سوی تروریستها و حالا کودتای نافرجام نظامیان؛ این تنها بخشی از اتفاقاتی است که برای ترکیه و در چارچوب روابط تجاری اش با ایران در طول چند ماه گذشته به وقوع پیوسته است. اتفاقاتی که شاید تنها یکی از…..