برچسب: بقای عدم اسقاط حق عزل
انگیزه وکالت بلاعزل
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انگیزه وکالت بلاعزل

وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. این قرارداد، قراردادی جایز است یعنی هر یک از طرفین (موکل و وکیل) هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را بر هم بزنند…