برچسب: بطلان
تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی
30 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

نویسندگان: علیرضا فصیحی زاده، داریوش کیوانی چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و…..

تعذر اجرای قرارداد و تأثیر آن بر عقود لازم
11 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تعذر اجرای قرارداد و تأثیر آن بر عقود لازم

در فقه قاعده‌ای تحت عنوان«بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمی‌نماید …

آیا نهی مقنن نسبت به معامله، موجب بطلان است؟
9 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

آیا نهی مقنن نسبت به معامله، موجب بطلان است؟

صاحب‌نظران علم اصول، در مورد اثر نهی در معاملات اتفاق‌نظر ندارند؛ اما اکثر آنها تعلق نهی به نتیجه، مسبب و شرایط و موانع معامله را موجب بطلان معامله می‌دانند…

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی

تعیین سرمایه بیمه‌شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه‌های اشیا، اهمیت زیادی دارد. چه نه‌تنها مبلغ بیمه‌شده اساس تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد بلکه حدود تعهد بیمه‌گر را مشخص می‌کند و در میزان خسارت به نحو بارزی مؤثر خواهد بود…

معاملات سفیه باطل است، یا معاملات سفهی؟
3 آذر 1395
بدون دیدگاه

معاملات سفیه باطل است، یا معاملات سفهی؟

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ‌عنه دانسته حتی آن را به‌صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده‌اند…

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل     نویسندگان: مریم صباغی ندوشن، محمدحسن حائری چکیده مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به‌صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به…..

بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
27 شهریور 1395
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران

بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران نویسندگان: حمید ابهری ، بنیامین بابایی چکیده: اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها درصورتی‌که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل…..

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین
13 شهریور 1395
بدون دیدگاه

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین     نویسندگان: زهرا فیض، حمید مسجد سرایی چکیده: قواعد علم اصول فقه به‌عنوان یک ابزار مهم و کاربردی باهدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانون‌گذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع‌شده و با به‌کارگیری این قواعد،…..

نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی
7 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی     نویسندگان: بهزاد پور سید، مصطفی شفیع‌زاده، محمدصادقی چکیده: در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی ازجمله بطلان و فساد برمی‌خوریم. اصولاً درصورتی‌که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحت باشد، باطل است…..

کودکان کار و مشاغل زیان‌آور

23 تیر 1395
بدون دیدگاه

کودکان کار و مشاغل زیان‌آور


در ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت می‏خوانیم:
«به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است». علاوه ‏بر این، قانون‏گذار با نامیدن کارگران‏ ۱۵ تا ۱۸ ساله به عنوان«کارگر نوجوان» (ماده ۸۰)…