برچسب: بزرگان
از بزرگان به عظمت یاد کنیم!
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از بزرگان به عظمت یاد کنیم!

روزی در کلاس درس متون فقه در دانشکده مشغول یادگیری مباحث مربوط به وصیت و نظرات مختلف در خصوص ماهیت عقد یا ایقاعی آن بودیم. استاد ما که نامی از او نمی برم، یک باره یادی از دکتر جعفری لنگرودی کرد و گفت:
 «ایشان در علم حقوق دانشمند بزرگی است ولی از نظر مبنایی ضعیف است»
…