برچسب: برلین
کاظم‌زاده ایرانشهر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کاظم‌زاده ایرانشهر

نویسنده و فیلسوف ایرانی متولد تبریز و پسر حاج میرزا کاظم طبیب بود که در سال 1262 به دنیا آمد و در بیست و دو سالگی به استانبول رفت و به سمت منشی سفارت به کار پرداخت. وی در همین خلال به تحصیل حقوق در دانشگاه استانبول پرداخت …