برچسب: بخش خصوصی صنعت نفت کشور
ناگفته‌های فساد خرید دکلهای نفتی
۹ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ناگفته‌های فساد خرید دکلهای نفتی

ناگفته‌های فساد خرید دکلهای نفتی     زمانی که تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران تشدید می‌شد برخی مدعی بودند که این تحریمها کاغذ پاره‌ای بیش نیست و تأثیری بر اقتصاد کشور ندارد؛ درحالی‌که در مدت اندکی دیدیم که آثار مخرب داخلی و خارجی این تحریمها نمایان شد. از قطع روابط تجاری بین‌المللی و کاهش درآمدهای…..