برچسب: بخش خصوصي
حکم دیوان عدالت اداری درباره استقلال و پرسپولیس
26 مهر 1395
بدون دیدگاه

حکم دیوان عدالت اداری درباره استقلال و پرسپولیس

حکم دیوان عدالت اداری درباره استقلال و پرسپولیس هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات کشور از مصوبه هیئت دولت مبنی بر خروج استقلال و پرسپولیس از فهرست واگذاری به بخش خصوصی را رد کرد. در شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران (از زمان تصویب) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ…..