برچسب: بحران اقتصادی
مهاجرت و تهدید در اروپا
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

مهاجرت و تهدید در اروپا

مهاجرت و تهدید در اروپا به نام ملی‌گرایی و به کام سیاست محمدرضا صمدی مقدم، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل «آیزیا برلین» آغاز سرود شادکامی وحدت اروپا را ناشی از پایان کار دیگ جوشان ملی‌گرایی تجزیه‌طلبانه می‌دانست. این وحدت، نشانه‌هایی از بازگشت به‌سلامت طبیعی انسان‌گرایانه یهودی- مسیحی یونانی غربیها بود؛ اما با نگاهی به سیاستهای انتخاباتی…..