برچسب: باکره
سکوت در قانون
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سکوت در قانون

سکوت در قانون سکوت در لغت عبارت است از: خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم‌اعلان اراده صریح یا ضمنی و امری است سلبی چرا که سکوت چیزی جز عدم نیست. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که عرصه حقوقی فاقد آن آثار…..

اخذ اجازه از دادگاه 
در عقد نکاح

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اخذ اجازه از دادگاه 
در عقد نکاح


پرسش: برای خاله فردی خواستگار­های زیادی آمده که بیشتر آنها افراد خوبی بوده‌اند ولی پدر ایشان آنها را رد کرده است. او می‌گوید فقط با فامیل من باید ازدواج کند! حال می‌خواهم بدانم تکلیف او با چنین پدری چیست و چه راهی را باید در پ