برچسب: بانکها
ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 17/10/1393 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورت‌جلسه شماره 03/10/1393- 5475/93/56 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392…

تعدادی از قضات در رابطه با پرونده ریخته‌گران تحت تعقیب قرارگرفته‌اند
۷ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعدادی از قضات در رابطه با پرونده ریخته‌گران تحت تعقیب قرارگرفته‌اند

جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران تعدادی از قضات در رابطه با پرونده ریخته‌گران تحت تعقیب قرارگرفته‌اند دادستان تهران گفت: پرونده‌ مربوط به گروه ریخته‌گران به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بود و در آن چند بانک دخیل هستند و همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرارگرفته‌اند. به نقل از دادستانی تهران، دکتر…..

آیین‌نامه اجرایی
 ماده (۷۵) الحاقی
 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی
 ماده (۷۵) الحاقی
 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران


شماره ۴۳۴۴۹/ت ۵۲۳۲۸ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اتاق تعاون ایران ـ
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ
مصوب ۱۳۹۳ ـ..