برچسب: بازپرسی
خاطرات و تجربیات قضایی(15)
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خاطرات و تجربیات قضایی(15)

از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد من هم یک روزی بازپرس بودم. بازپرسی سختگیر و خشن و به دید خیلیها ظالم…

راه رفته
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

راه رفته

شهید آوینی رحمه الله در نوشته‌ای که ظاهراً به قلم خود ایشان است می‌گوید ((من از راهی رفته سخن میگویم))…

تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی

تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی   اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگه‌ای که به‌طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به‌اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید. دلیل این تفاوت این است که جرایمی که باید در دادگاه کیفری…..

مزاحمان تلفنی و پیامکی
۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزاحمان تلفنی و پیامکیبه یاد می‌آورم زمانی که تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی‌ای که گاهی اوقات پشت هم زنگ می‌خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می‌شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید کسی کار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود.
نفس نفس زنان به گوشی تلفن می‌رسیدی همین که گوشی را برمی داشتی کسی آن طرف گوشی فقط فوت می‌کرد و تو آنچنان حرص می‌خوردی که قابل توصیف نبود…