برچسب: بازنگری
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است…

آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی


آیین‌نامه شماره ۵۳۵۶۷/ت ۵۱۷۲۱ هـ ۶/۵/۱۳۹۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان ملی استاندارد ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران…