برچسب: بارنامه در وجه
صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی
6 مهر 1395
بدون دیدگاه

صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی

صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی نویسندگان: یوسف براری چناری ؛ مجتبی جهانیان چکیده بارنامه دریایی ازجمله اسناد تجاری است که در حمل‌و‌نقل دریایی به‌کاررفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری ازجمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی است. با توجه به اهمیتی که…..