برچسب: باجناق
شهادت باجناق
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهادت باجناق

شوخی با حقوقدانان شهادت باجناق به قلم محمدرضا محمدی جرقویه ای س: در پرونده‌ای خواهان باجناقهایش را به عنوان شاهد معرفی کرده است. آیا شهادت دادن باجناق از نظر دادگاه مقبول است؟ مشاور: بله. س: چرا؟ مشاور: چون باجناق فامیل محسوب نمی‌شود!!