برچسب: ایجاب
عقود در سیستم حقوقی کامان لا (آنگلو امریکن)
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

عقود در سیستم حقوقی کامان لا (آنگلو امریکن)

قبل از ورود در بحث لازمست بطور اختصار تحول تاریخی عقود را در سیستم حقوق کامان لا بررسی نموده و سپس برای روشن شدن مطلب با حقوق ایران مقایسه نمود…

آیا موجب، می تواند  از  ایجاب خود برگردد؟
26 فروردین 1396
بدون دیدگاه

آیا موجب، می تواند از ایجاب خود برگردد؟

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی‌رغم سادگی ظاهری‌اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین اراده انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد …

انعقاد قراردادهای الکترونیکی
25 دی 1395
بدون دیدگاه

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند…

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی
30 آبان 1395
بدون دیدگاه

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری )…..

اعتبار تراضی در خصوص تسری اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

اعتبار تراضی در خصوص تسری اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب

اعتبار تراضی در خصوص تسری اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب     نویسندگان: احمدی-عباس چکیده می‌دانیم عقد ساخته تراضی است و نیروی الزام‌آور خود را برمبنای اصل آزادی قراردادی، از آن می‌گیرد. قانون‌گذار برای طرفین قرارداد و توافق، آزادی زیادی قائل گردیده و میدانی آزاد برای توافق و تراضی اشخاص به وجود آورده،…..