برچسب: اوراق قرضه
نکاتی چند از حقوق تجارت
۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق تجارت

نکاتی چند از حقوق تجارت نکته 1: اساسنامه‌ی شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد. نکته 2: افزایش سرمایه زمانی امکان‌پذیر است که کلیه سرمایه شرکت تأدیه شده باشد. نکته 3: افزایش سرمایه از چندین راه امکان‌پذیر است: صدور سهام جدید، انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت و تبدیل…..