برچسب: اهواز
بررسی مرگ بیماران دیالیزی در اهواز

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی مرگ بیماران دیالیزی در اهواز
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با تأکید بر لزوم شناسایی عامل منتقل‌شده به دستگاه گوارش بیماران فوت‌شده، گفت:‌ ‌این منبع چه داخل بیمارستان و چه خارج از آن باید شناسایی شود زیرا ممکن است این منبع همچنان فعال باشد و به افراد دیگری منتقل‌شده باشد.
…