برچسب: اهداف
نقشه راه قوه قضاییه در بیانات
 مقام معظم رهبری
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقشه راه قوه قضاییه در بیانات
 مقام معظم رهبری

آنچه در پی می آید جمع‌بندی مطالبی است که مقام معظم رهبری در مناسبتهای مختلف پیرامون اهداف وظایف و بایدها و نبایدهای قوه قضاییه بیان داشته اند که در اینجا می‌توان از آن به عنوان نقشه راه قوه قضاییه نام برد….