برچسب: اهتمام
دستور وزیر کشور به کارکنان دستگاه‌های دولتی درباره حجاب

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستور وزیر کشور به کارکنان دستگاه‌های دولتی درباره حجاب


وزیر کشور با تأکید بر اینکه مسئله حجاب باید در دستگاههای دولتی رعایت شود، گفت: کسانی که حاضر شده‌اند کارمند دولت شوند باید ارزشهای دینی و اخلاقی را رعایت کنند و اصل بر دقت در ضوابط و مقررات است.
عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور، موضوع حجاب را جدی دانست…