برچسب: انشاء حکم
سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضائیه و رویه قضائی

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضائیه و رویه قضائی


نویسنده: رضا نوری
علی‌الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم‌علیه نباید از حکم قاضی سرباز زند و در تصدی منصب قضا نیز که شرایط خاصی برای قاضی بیان‌شده و در مواردی او را اعلم و مجتهد جامع‌الشرایط دانسته‌اند، تأکید شده است منصب قضاوت را کسی می‌تواند بر عهده گیرد که حکمش قاطع و لازم‌الاتباع بوده و غیرقابل عدول باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد و دانستن و نقل علمای دیگر برای تصدی منصب قضا کافی نیست…