برچسب: انسان درگرو اعمالش است
چگونه رفتار انسان در سرنوشت او تأثیر می‌گذارد؟
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه رفتار انسان در سرنوشت او تأثیر می‌گذارد؟

رفتارهای آدمی در جهان تکوین تأثیر می‌گذارد چنان‌که دعا و نیایشها نیز این‌گونه عمل می‌کند. خداوند در اثبات این ارتباط تنگاتنگ در آیه 96 سوره اعراف می‌فرماید که ایمان و تقوای مردمان موجب می‌شود تا درهای روزی به‌سوی ایشان باز شود و از برکات زمین و آسمان بهره‌مند شوند. این بدان معناست که رفتار آدمی در افزایش روزی، باران مناسب، تغییر آب‌وهوای مناسب و مانند آن تأثیرگذار است…