برچسب: اندیشه
ضیافت اندیشه

۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضیافت اندیشه


مسؤول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: دانشجویان همچنان فرصت دارند با مراجعه به سامانه نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور در طرح «ضیافت اندیشه دانشجویی» ثبت‌نام و گواهی این دوره‌ها را دریافت کنند.
سید محمود نبوی با اعلام این مطلب اظهار کرد: اجرای طرح «ضیافت اندیشه دانشجویی» دانشگاه پیام نور از پنج سال پیش باهدف کمک به دانشجویان برای گذراندن واحدهای درسی «اندیشه و معارف» و تأثیرگذاری معنوی و فرهنگی در بین دانشجویان این دانشگاه‌ برگزار می‌شود…