برچسب: انحلال
حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع

پس از انحلال بیع رابطه حقوقی متبایعین کاملاً پایان نپذیرفته و آنها بیگانه از هم فرض نمی‌شوند، بلکه انحلال عقد فرآیندی است که به دنبال آن حقوق و تکالیف جدیدی وارد رابطه حقوقی متبایعین می‌شود…

حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح
۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح

حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح   پدیدآور: مسعود معصومی ثمرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: جمشید معصومی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دفاع: 1395 چکیده فسخ از جمله علل انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است. هدف…..

بررسی انحلال نکاح
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی انحلال نکاح

بررسی انحلال نکاح پدیدآور: امیر قهرمانی ساعتلو مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: مهدی قریشی،‌ صفدر محمدی دانشگاه: دانشگاه ارومیه تاریخ دفاع: 1395 چکیده انحلال زایل شدن حقیقی یا حکمی صورت چیزی است و از آن در اصول فقه، کتب قواعد فقهی و نیز بابهای عقود و ایقاعات فقه سخن رفته است. انحلال ازدواج عبارت…..

تفاوت نکاح دایم و موقت
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت نکاح دایم و موقت

رسش: ازدواج دایم و صیغه چه فرق‌هایی باهم دارند؟
پاسخ: قبل از هر چیز باید تأکید کنیم که واژه«صیغه» عام است و در هر دو موردِ ازدواج دایم و موقت به کار می‌رود؛ بنابراین منظور شما از «صیغه» در اینجا باید «ازدواج موقت» باشد که در عرف ما بیشتر به نام صیغه مشهور شده است. تفاوت این دو ازدواج نیز بسیار زیاد است…