برچسب: انحصار
جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد

جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد دنیای حقوق: مفهوم «برابری» به‌عنوان مبنای حقوق بشر زنان در اسناد بین‌المللی و رویه نهادهای بین‌المللی موردتوجه است. نکته قابل‌توجه این است که مفهوم «برابری» به‌عنوان یک مفهوم باز، ناظر بر منع هرگونه «محدودیت»، «تبعیض»، «انحصار» و «تمایز» است. مفهوم «برابری» به لحاظ ماهوی، دربرگیرنده چهار بعد…..