برچسب: انجمن
جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده

جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده هرروز رسانه‌های رنگارنگ اطراف، ما را سوژه انواع و اقسام شگردهای تبلیغاتی می‌کنند. محال است روز را بدون رویارویی با تبلیغات شب کنید. اگر صبح برای کار از خانه خارج می‌شوید تا دوباره به خانه برگردید، دهها تبلیغ از بنرهای تبلیغاتی تا تابلو مغازه‌ها نظر شمارا جلب می‌کند. اگر…..