برچسب: انجمن ایران شناسی
ابراهیم پورداوود
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابراهیم پورداوود

نویسنده، مترجم، پژوهشگر، شاعر، ایران شناس و از معاریف استادان دانشگاه در ایران به حساب می آمد، نخستین مترجم اوستا بود و زبان اوستایی را نیز در دانشگاه تدریس می کرد…