برچسب: انجام آزمایشهای تشخیص هویت DNA
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی به سازمان پزشکی قانونی کشور به‌منظور تأمین تجهیزات نمونه‌برداری  و انجام آزمایشهای تشخیص هویت DNA  برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی به سازمان پزشکی قانونی کشور به‌منظور تأمین تجهیزات نمونه‌برداری و انجام آزمایشهای تشخیص هویت DNA برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی

هیأت وزیران در جلسه 12 /8 /1395 نسبت به اختصاص اعتبار برای تأمین تجهیزات نمونه‌برداری و انجام آزمایش¬های تشخیص هویت دی.ان.ای (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرارداد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید…