برچسب: انتساب جرم
عواقب انتساب جرم به دیگران
۶ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عواقب انتساب جرم به دیگران

در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به‌نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد…