برچسب: انتخابات رياست جمهوري
مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای

مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای   طبق قانون جرایم رایانه‌ای، فهرستی برای مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در نظر گرفته‌شده که بر اساس آن مواردی مانند تبلیغ علیه نظام، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، جعل پایگاههای اینترنتی بانکها و سازمانها ازجمله جرایم اینترنتی محسوب…..