برچسب: امور قضائی
تاریخچه حقوق ورزشی
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی تاریخچه حقوق ورزشی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: – قبل از انقلاب مشروطه: تا قبل از این تاریخ رسیدگی به امور قضائی مردم تابع عرف و شرع بوده و ازآنجاکه عرف زیر نفوذ جریانات سیاسی بوده؛ سابقه‌ای در مورد ورزش به دست نیامده و در مورد ورزش بیشتر از کتب…..