برچسب: امور خارجه
شروط دولت ایران برای آغاز گفت‌وگوهای حقوق بشری با اروپا

۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شروط دولت ایران برای آغاز گفت‌وگوهای حقوق بشری با اروپا


در روزهای گذشته رئیس قوه قضائیه از آمادگی ایران برای گفت‌وگوی حقوق بشری با اروپا سخن گفت. موضعی که البته با سخنان برادر رئیس قوه قضائیه به‌عنوان رئیس ستاد حقوق بشر این قوه نیز تکمیل‌تر شد. الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس‌جمهور درتوضیح و تبیین این خبر،شروط ایران برای آغاز این گفت‌وگو را مشخص کرده است.
…