برچسب: اموال مشاعی
بررسی موضوع قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دستور فروش اموال مشاعی در نشست‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی موضوع قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دستور فروش اموال مشاعی در نشست‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران

بررسی موضوع قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دستور فروش اموال مشاعی در نشست‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران  دستور فروش اموال مشاعی صادره از محاکم حقوقی، قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ محل تشکیل نشست: بخش لواسانات دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی نظر اکثریت:‌ به‌صراحت قانون افراز و فروش املاک مشاعی، با توجه به دستور بودنِ…..