برچسب: اموال متوفی
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول
23 فروردین 1396
بدون دیدگاه

تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول

در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد…

تحریر ترکه و مهروموم ترکه چیست؟
14 آبان 1395
یک دیدگاه

تحریر ترکه و مهروموم ترکه چیست؟

تحریر ترکه و مهروموم ترکه چیست؟ ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد از فوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می‌یابد اطلاق می‌شود. امور راجع به ترکه عبارت‌اند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می‌شود…..