برچسب: امواج
نقض حقوق شهروندی با تبلیغات

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقض حقوق شهروندی با تبلیغات


پول درآوردن در این دنیای مدرن حرف اول و آخر بسیاری از اعمال و رفتار انسانها شده است. تا وقتی‌که او خودش باشد و خودش شاید کسی اعتراضی نداشته باشد ولی وقتی قرار است با مزاحمتی که برای دیگران ایجاد می‌شود سببی برای درآمدزایی بعضیها به وجود آید شکایتها شروع خواهد شد…