برچسب: امنیت فردی
احساس امنیت و حقوق شهروندی (قسمت دوم)
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

احساس امنیت و حقوق شهروندی (قسمت دوم)

احساس امنیت و حقوق شهروندی (قسمت دوم) امنیت فردی به‌عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به‌عنوان ضمانت اجرای مضاعف،…..

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت   نویسنده: جعفر یزدیان جعفری چکیده عنوان جرایم علیه امنیت به جرایمی اطلاق می‌شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. دراین جرایم ازآنجاکه زیان‌دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرایمی مطرح بوده و…..