برچسب: امنيت عمومي
امنیت عمومی
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

امنیت عمومی

بررسی یک واژه  با  ابعاد گسترده امنیت عمومی     «امنیت عمومی» یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مربوط به امنیت محسوب می‌شود. اهمیت مقوله «امنیت عمومی» به‌اندازه‌ای زیاد است که این امر به‌عنوان یکی از اهداف مشروع، جهت محدود کردن اعمال برخی از حقوق و آزادیها در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته است. اصطلاح…..