برچسب: المان
حقوق بین الملل عمومی + قضیه آلمان و ایتالیا + اصل مصونیت کشورها در محاکم داخلی
22 فروردین 1396
بدون دیدگاه

حقوق بین الملل عمومی + قضیه آلمان و ایتالیا + اصل مصونیت کشورها در محاکم داخلی

در23 دسامبر سال 2008 المان خلاصه مذاکرات اصل قانونی را در دادگاه عدل بین الملل علیه ایتالیا مورد برسی قرار داد. در این تقاضا به دادگاه المان استدلال کرد که ایتالیا باید مسؤلیت بین المللی برای کارهای قضاییش را بعهده بگیرد که بطور مکرر ازادی قضایی المان را به عنوان یک دولت مستقل نادیده گرفته است…

زندانهای ایران بر مبنای اقدامات تأمینی و تربیتی و صیانت از حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند
6 مهر 1395
بدون دیدگاه

زندانهای ایران بر مبنای اقدامات تأمینی و تربیتی و صیانت از حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند

جهانگیر در دیدار با معاون وزیر دادگستری آلمان: زندانهای ایران بر مبنای اقدامات تأمینی و تربیتی و صیانت از حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند اصغر جهانگیر افزود: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران نیز با رویکرد شهروندمداری علاوه بر اجرای مجازات حبس نقش تأمینی و تربیتی را با هدف اصلاح و بازاجتماعی نمودن زندانیان…..