برچسب: اقوام
هرچه می‌خواهد دل‌تنگت بگو

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هرچه می‌خواهد دل‌تنگت بگو
من در یک سال و نیمی که در شغل دادستانی تهران انجام‌وظیفه‏ می‏کردم، اول اقدام خداپسندانه‏ای که ضروری دانستم، این بود که‏ دستور دادم، اتاق دادستان به روی همه باز باشد. هرکس از بازپرس‏ و دادیار، وکیل و ارباب‌رجوع، شاکیان پروپاقرص دادگستری، دلال‏ و واسطه، توصیه گر و توصیه باز، خبر بیار و خبر ببر، بیکار و ملاقاتچی، کفیل و کفیل تراش، ضامن و سازشگر، خلاصه بیکاره و باکار که برای‏ خودکاری فرض می‏کند، اجازه دارد…