برچسب: اقرارنامه
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی     تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است. دکتر سید علی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و…..

تنظیم سند اقرار به اسقاط حق در دفاتر اسناد بلامانع است

24 مرداد 1395
بدون دیدگاه

تنظیم سند اقرار به اسقاط حق در دفاتر اسناد بلامانع است


سوال: ملکی که دارای پلاک‌ثبتی است و سنددار؛ به‌صورت قولنامه‌ای از طرف شرکتی به شخص -آ- فروخته شده شخص- آ -فوت نموده و سند به‌صورت رسمی هنوز به نام شرکت است وراث -آ- سه فرزند وهمسرمتوفی هستند وشرکت به درخواست وراث -آ- می‌خواهد سه دانگ ملک رابه شخص –
ب- که جزء وراث نیست وتنها سه فرزند وراث -آ- انتقال دهد حال شرکت ازهمه وراث و همسر متوفی خواسته که قبل از انتقال ملک به آنها اقرارنامه یارضایت‌نامه‌ای محضری به شرکت ارایه دهندکه درآینده نسبت به انتقال این سه دانگ ملک به …