برچسب: اقدام مشترک مالی
کارشناس اقتصادی  تصور تله بودن FATF موضوعیت ندارد
6 مهر 1395
بدون دیدگاه

کارشناس اقتصادی تصور تله بودن FATF موضوعیت ندارد

کارشناس اقتصادی  تصور تله بودن FATF موضوعیت ندارد یک کارشناس ایرانی به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: تردیدهای مطرح‌شده از سوی برخی منتقدان در ایران مبنی بر اینکه اجرای رهنمودهای FATF برای جمهوری اسلامی یک تله است، موضوعیت ندارد. رسانه روسی نوشته است: سال ٢٠٠٧ گروه «اقدام مالی مشترک» ایران را در فهرست تهدید نظام مالی…..