برچسب: اقدام قانونی
آیا مقابل درب منزل 
حریم شخصی محسوب می‌شود؟

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا مقابل درب منزل 
حریم شخصی محسوب می‌شود؟


موضوعی که در ذهن بسیاری به‌صورت سؤال باقی‌مانده این است که آیا مقابل درب منزل یا مغازه جزئی از حریم شخصی و خصوصی منزل یا مغازه محسوب می‌گردد، یا خیر؟
بسیار دیده‌ایم و اتفاق افتاده است که مغازه‌داری فضای مقابل مغازه‌اش را با اجسامی مانند سطل آشغال و آجر مسدود می‌کند تا هیچ وسیله‌ای در مقابل مغازه‌اش پارک نکند.
همچنین دیده‌ایم که فردی فضای مقابل منزلش را جزئی ازملک خود می‌داند و اجازه پارک کردن هیچ وسیله نقلیه‌ای را با قرار دادن میله یا سایر اجسام نمی‌دهد…