برچسب: اقدام به خودکشی
چرا خودکشی؟

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خودکشی؟


خودکشی یک ناهنجاری اجتماعی است و مدتی است که اخبار ناگواری مبنی بر خودکشی افراد به گوش می رسد از این میان خبر خودکشی در قشر دانشجو نگران کننده‌تر است چرا که این قشر با توجه به سواد و علمی که دارند مورد توجه سایر اقشار هستند و اگر هم بدانیم که خودکشی هم واگیر دارد خطر این ماجرا بیشتر نمود پیدا می کند.
..