برچسب: اقتباس
آنچه آقایان وکلا باید بدانند

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آنچه آقایان وکلا باید بدانند
کت‌وشلوار آقایان در جلسات رسمی مانند جلسات اداری، سمینارها، کنفرانسها، میهمانیهای اداری و دیدارهای رسمی باید مشخصات زیر را داشته باشد تا رسمی به‌حساب بیاید:
هیچ کت تکی به درد هیچ مجلس رسمی نمی‌خورد؛ بنابراین در جلسات رسمی باکت تک ظاهر نشوید.
رنگ کت‌وشلوار رسمی سرمه‌ای و پس‌ازآن مشکی است….