برچسب: اقامه دعوا به واقع گرایی
آیین رفتار حرفه‌ا ی وکلای مدافع(قسمت 6)
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین رفتار حرفه‌ا ی وکلای مدافع(قسمت 6)

تصویر ذهنی شما از وکیل چگونه است؟ مرد یا زنی موقر، مودب، متین، در کار خود با صلابت، محکم و استوار ، این چیزی است که در عالم واقع از وکیل توقع داریم و باید چنین باشد. در قسمت قبل از 3 ماده دیگر از این آیین نامه سخن به میان آمد یعنی همان بخش چهارم مواد 13 تا 15 که از شفاف سازی جریان کار برای موکل؛ پیگیری ایجاد جو دوستی و مسالمت آمیز در جامعه و همچنین قرار گرفتن در جایی که وجودش باعث آرامش و اصلاح باشد و… متن پیش رو نیز به همین موضوع اشاره کرده است…