برچسب: افزایش نگران کننده میزان اعدامها
ایران به نقض حقوق بشر متهم شد
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

ایران به نقض حقوق بشر متهم شد

در گزارش بان کی مون به سازمان ملل ایران به نقض حقوق بشر متهم شد     این گزارش به تاریخ 6 سپتامبر (حدود یک ماه قبل) در 19 صفحه‌ تهیه‌شده و این هفته در اختیار رسانه‌ها قرارگرفته است. دبیر کل سازمان ملل دراین گزارش مدعی «افزایش نگران‌کننده میزان اعدامها»، «برگزاری دادگاههای ناعادلانه» و «بازداشتهای…..