برچسب: افزایش خدمات بهداشتی
افزایش خدمات بهداشتی در زندانها
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

افزایش خدمات بهداشتی در زندانها

افزایش خدمات بهداشتی در زندانها وزیر بهداشت در حالی یک سال و نیم قبل و پس از بازدید از زندان قزل‌حصار از مساعدت برای اجرای تحول سلامت در زندانها خبر داده و قول داده بود تا بخشی از پزشکان طرح پزشک خانواده به زندانهای حاشیه شهرها اختصاص پیدا کنند که پور مختار، عضو کمیسیون قضایی…..