برچسب: افتخاری
بخش اعظمی از اموال زنجانی در تصرف رستم‌اوف است

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخش اعظمی از اموال زنجانی در تصرف رستم‌اوف است


هفتمین نشست دادستان با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندانها» در سال جاری، روز یکشنبه هفدهم مردادماه به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان، پوریانی رئیس دادگاههای عمومی تهران، لطفی رئیس دادگاههای تجدیدنظر و افتخاری رئیس محاکم کیفری یک استان تهران حضور داشتند، جعفری دولت‌آبادی روز خبرنگار را به خبرنگاران و همچنین قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه تبریک گفت و تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه را یکی از اقدامات ماندگار دادستانی تهران دانست.
..