برچسب: اعراب جاهلی
تاریخچه ارث و اصلاحات اسلام بر سرچشمه ارث 
در اعراب جاهلی
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه ارث و اصلاحات اسلام بر سرچشمه ارث 
در اعراب جاهلی

ارث یک حق طبیعی است. شاید بسیاری تصور کنند که بهتر این است که به هنگام فوت کسی، اموال او جزء اموال عمومی گردد و در اختیار بیت‌المال قرار گیرد، ولی با دقت روشن می‌شود که این کار کاملاً دور از عدالت است، زیرا مسئله «وراثت» یک امر کاملاً طبیعی و منطقی است…