برچسب: اعتیاد آوری
بررسی مبانی فقهی حقوقی حکم حرمت تولید ، استعمال ، خرید وفروش و قاچاق مواد مخدر از نظر فقه امامیه
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی مبانی فقهی حقوقی حکم حرمت تولید ، استعمال ، خرید وفروش و قاچاق مواد مخدر از نظر فقه امامیه

چکیده یکی از بلاهای خانمان‌سوز که آفتی بر پیکره جوامع بشری است مسأله موادمخدر می‌باشد این مواد عمدتاً شامل تریاک و مشتقات آن، حشیش و مشتقات آن و کوکایین و موادمخدر مصنوعی می‌شود که در نیم قرن اخیر به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان‌بار اجتماعی خصوصیاتی پیدا کرده که می‌توان آن را به عنوان یکی از موضوعات مستحدثه محسوب کرد…